Nytt företag bildas: Älghultsskolan AB

Bolagets egen beskrivning av verksamheten anges vara: "Bolaget ska bedriva uthyrning av lokaler där skolundervisning ska bedrivas."
Publicerad 12 maj 2023