Näringsliv

Nytt företag startar i Växjö: Venture Design Group AB

Bolaget har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Bolaget skall direkt eller indirekt äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och därmed förenlig verksamhet."
Publicerad 12 februari 2021