Återblick: 20 år sedan Växjö utsågs till Popstad – vad var det som hände och hur är musikscenen i dag?
Det är nu 20 år sedan Växjö utsågs till P3 Popstad för sin levande musikscen. Vad har hänt sedan dess?
I kulturkretsar är Micke Ringdahl känd som något av en legend för sitt engagemang i stadens musikscen.
Han berättar om tiden innan Växjösoundet exploderade och resulterade i att Växjö utnämndes till Popstad – och om hur musikscenen var då kontra nu.