nyasjukhuset

CLV-tomten
13 hus med omkring 200 lägenheter och 13 verksamhetslokaler har studenterna skapat på tomten där Centrallasarettet ligger. Studenterna har följt dagens bestämmelser. Varje fastighet skulle ha verksamhetslokaler samt en lägenhet i bottenplan, husen fick vara max fem våningar höga och sådant som miljöhus, brandbestämmelser, fläktrum, el, VVS och tillgänglighet var andra parametrar att ta hänsyn till.
Foto:

Nya sjukhuset i Växjö
Platsen för det nya sjukhuset valdes mycket för sin placering nära de större länsvägarna som korsas i Växjö och närheten till järnvägen. Men att ansluta den kommande sjukvårdsanläggningen till de trafiksystemen kan komma att konkurrera med alla andra trafiksatsningar som är på gång i Kronoberg där statliga pengar är inblandade.
Foto: