Annons
Nyheter

Våld, hot och tvång – ny kritik mot ungdomshem

Barn och unga på statens ungdomshem har utsatts för våld, hot, allvarliga kränkningar och otillåtna tvångsåtgärder. Det visar en ny rapport från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).
Vård • Publicerad 11 januari 2023
Ivo konstaterar i en ny rapport att det finns allvarliga missförhållanden på Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem. Arkivbild.
Ivo konstaterar i en ny rapport att det finns allvarliga missförhållanden på Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem. Arkivbild.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ivo har under ett års tid genomfört en förstärkt tillsyn av Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem där unga flickor vårdas och har funnit brister på samtliga tolv ungdomshem där flickor placeras. I två av fallen bedömde Ivo att missförhållandena var så allvarliga att det fanns skäl att förelägga Sis att vidta omedelbara åtgärder.

– Att man utsätts för våld, hot, kränkningar och avskiljningar som inte har stöd i lag – det är helt oacceptabelt, säger Ivos generaldirektör Sofia Wallström, till TT.

Annons

Sammanlagt kritiserades 19 av de 21 granskade ungdomshemmen för allvarliga brister och Ivo har ställt krav på Sis att vidta åtgärder.

Saknar stöd i lagen

Rapporten visar bland annat att personal vid 14 av 21 ungdomshem har använt sig av fasthållningar och nedläggningar på ett sätt som inte har stöd i lagen. Det kan bland annat handla om att barn hålls fast mot golvet, väggen eller i sängen.

Flickor är särskilt utsatta för otillåtna tvångsåtgärder och alltför många av dem känner sig otrygga på sina boenden, enligt rapporten. Antalet avskiljningar, där barn och unga låses in i ett isoleringsrum, har också nära fördubblats för flickor mellan 2019 och 2021 och används på ett sätt som inte har stöd i lagen.

Tillsynen visar också två fall där personal arbetar med barn och unga trots pågående utredning om sexualbrott.

De unga flickor som placeras på Sis för att få vård har ofta psykisk ohälsa och komplexa behov, enligt Sofia Wallström.

– De är på Sis för att få vård och en trygg miljö. Att då se så här allvarliga exempel på att man utsätts för våld, fasthållningar och nedläggningar, det är helt oacceptabelt och i vissa fall kan det vara direkt livsfarligt, säger hon.

Bristande kompetens

Myndigheten ser ett samband mellan brister på boendena och personalens kompetens. På Sis-hem med hög personaltäthet, erfaren personal och låg personalomsättning förekom färre avskiljningar och ungdomarna kände sig tryggare.

Ivo har vid upprepade tillfällen och i flera tillsynsbeslut begärt att Sis ska vidta åtgärder för att säkerställa en trygg och säker vård på ungdomshemmen. Att problemen fortgår understryker allvaret, enligt Sofia Wallström.

– Vi avser att fortsätta granskningen av Sis och kommer återkomma med ytterligare beslut till de vi redan har fattat i den mån som allvaret kräver.

Avdelning fick stänga

TT: Kan det bli aktuellt att stänga några ungdomshem?

Annons

– Vi har redan exempel där Ivo har behövt gå in och stänga en hel avdelning för att situationen var ohållbar. Det var ett läge där bristerna var så allvarliga och det förekom både våld och andra otillåtna avskiljningar i en utsträckning som inte var acceptabel, säger Sofia Wallström och tillägger:

– Är det så att Sis inte vidtar de åtgärder som nu krävs kommer våra granskningar såklart att behöva utformas på ett sådant sätt att vi inte tillåter att sådana här allvarliga missförhållanden fortsätter.

Utbildar nyanställda

Enligt Sis generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark genomför Sis just nu ett stort förändringsarbete.

– Tryggheten för placerade barn och unga är Sis främsta prioritering. Vi är uppe i ett intensivt utvecklingsarbete och har varit så ett tag för att arbeta med de områden där vi behöver göra förbättringar, säger hon.

För att höja kompetensen hos medarbetarna har Sis etablerat en nio veckors grundutbildning för alla nyanställda medarbetare parallellt med utbildningsinsatser för den övriga personalen, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

– Det är fullständigt självklart att vi ska ha medarbetare som har rätt förutsättningar för att bedriva sitt arbete. Med det menar jag att man ska få en utbildning så man vet vad uppdraget innebär, vilket regelverk som styr vårt arbete, vad är det för bemötande vi förväntar oss av våra medarbetare i kontakten med barnen och vad är det för värdegrund som genomsyrar vår verksamhet.

Ska arbeta nedtrappande

Enligt Elisabet Åbjörnsson Hollmark arbetar Sis också med hur personalen ska agera vid fysiska ingripanden vid de så kallade avskiljningarna.

– Vi har etablerat ett intensivt utbildningspaket för att ge våra medarbetare kunskap att i första hand jobba nedtrappande i alla situationer där det skulle kunna uppstå konflikt och i absoluta sista hand att vi behöver gå in med fysiska ingripanden.

TT: Kan det bli aktuellt att stänga några avdelningar eller Sis-hem?

– Det är en bedömning vi får göra kontinuerligt utifrån om vi får reda på allvarliga brister på de särskilda avdelningar eller hemmen där vi bedriver verksamhet.

Fakta: Ivos granskning av Sis-hem

Ivo kritiserar Sis för allvarliga brister vid 19 av 21 ungdomshem som granskats 2021–2022. Vid tre ungdomshem har Ivo fattat beslut om att förelägga verksamheten att vidta åtgärder och förbjuda verksamheten vid en avdelning.

Tillsynen visar att personal har använt avskiljning, en särskild befogenhet att hålla placerade barn och unga isolerade, på ett sätt som inte har stöd i lagen. Barn har vid flera tillfällen låsts in i isoleringsrum längre än de fyra timmar i följd som är tillåtet, som mest upp till nästan åtta timmar.

Barn och unga, i synnerhet unga flickor, har utsatts för våld och otillåtna tvångsåtgärder som fasthållningar och nedläggningar mot golv eller vägg och i vissa fall även hållits fast i sin säng. Det innebär en direkt fara för liv och hälsa, enligt Ivo.

Tillsynen visar också två fall där personal arbetar med barn och unga trots pågående utredning om sexualbrott.

Många av bristerna var redan kända genom tidigare tillsyner och andra aktörers granskningar, men trots det har SiS inte lyckats åtgärda problemen, enligt Ivo.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg

Fakta: Ivos granskning av Sis-hem

Statens institutionsstyrelse (Sis), är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård.

Sis behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Sis tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 23 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet.

På Sis särskilda ungdomshem placeras barn och unga enligt LVU eller om de dömts till sluten ungdomsvård enligt LSU.

LVU är en tvångsåtgärd till följd av sociala problem, medan en placering med stöd av LSU är ett straff för unga förbrytare mellan 15 och 17 år.

Ungdomar som döms till sluten ungdomsvård kan ha begått bland annat rån, grov misshandel, mord, dråp, narkotikabrott och sexualbrott. Den maximala strafftiden är fyra år.

Källa: Statens institutionsstyrelse

TT
Så här jobbar Smålandsposten med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons