Demensförbundet kräver lagstadgad bemanning

Nyheter Artikeln publicerades

Rätt bemanning och rätt bemötande är oerhört viktigt för den som drabbas av demenssjukdom.

– Det är inget vanligt åldrande, utan en sjukdom som ska behandlas professionellt, säger Catherine Bringselius Nilsson.

Foto: Johanna Norin/TT

På nationell nivå driver Demensförbundet kravet på lagstadgad minimibemanning på demensboenden. Minst tre personer dag- och kvällstid och en nattetid på en avdelning med åtta boende, är kravet.

Idag finns inga sådana regler. Socialstyrelsen vill inte precisera utan talar om ”tillräcklig” bemanning.

– Tillräcklig för vadå? Det är alldeles för ospecifikt, menar Catherine Bringselius Nilsson som är ordförande i den lokala Demensföreningen Värend.

Mauritz Jonsson har framfört sina synpunkter på föreningens årsmöte och har stöd för dem.

– Som vi ser det drar man ner på personalen hela tiden. Men det ska också vara rätt personer, betonar Bringselius Nilsson.

Det behövs personal som är utbildad i demenssjukdomar och närvarande chefer som har kunskap om sjukdomen.

Hon är kritisk till att man har så kallade blandade avdelningar.

– Av besparingsskäl så blandar man demenssjuka med andra äldre. Det blir inte bra för någon, konstaterar hon.

Catherine Bringselius Nilsson tror som Mauritz Jonsson att det finns en risk för att boendet blir en förvaring.

– Man nöjer sig med det. Men det är ju människor med tankar och känslor som behöver kvalitet i bemötandet. Det går att locka fram mer än man tror.

– Hur man behandlar sina äldre är en bra indikator på välfärden, anser hon.

Så svarar partierna

Ställer sig ditt parti bakom Demensförbundets krav på minibemanning på äldreboenden?

Moderaterna:

Nja. Vi vill ha ett nationellt handlingsprogram för kvalitetssäkrad och sammanhållen demensvård. Detta ska bland annat innehålla förslag om att samtliga grundvårdsutbildningar ska ge bättre kunskaper om demenssjukdomar. Vi har inga specifika krav på minimibemanning.

Centern:

Nja. Vi tror inte på lagstiftning om minimibemanning. Viktigare än antalet personal är rätt kompetens. Därför behövs utbildning och mer teamarbete. Hur stor personalstyrkan behöver vara varierar, därför är det viktigare med kvalitet än antal.

Liberalerna:

Ja. Vi anser att Socialstyrelsen ska fastställa vad som är minsta bemanning på särskilda boenden.

Kristdemokraterna:

Nja. Kvaliteten inom demensvården ska vara hög. Att mäta bemanning är enkelt, att mäta kvalitet är betydligt svårare. Personalens utbildning och kompetens är helt avgörande för att säkerställa kvaliteten inom demensvården. Vi vill ha en riktad utbildning till alla inom demensvården.

Socialdemokraterna:

Nja. Vi har ännu inte tagit ställning i frågan men är öppna för att sätta hårdare krav avseende bemanning inom äldreomsorgen.

Vänsterpartiet:

Ja. Viktigt med bemanningskravet och att förtroendevalda lyssnar på Demensförbundet och personalen som har kunskap och erfarenhet. Men trots bemanningskravet så måste det också vara flexibelt uppåt när någon på  boendet är mer orolig,  sjukare o s v.

Miljöpartiet:

Ja. Det krävs förstärkt bemanning för att säkerställa och erbjuda en god kvalitet, så demenssjuka får en värdig vård. Medarbetare inom äldreomsorg ska erbjudas en attraktiv arbetsmiljö och villkor som gör att heltidsarbete är möjligt, sjukskrivningar hålls nere och det blir lättare att rekrytera personal.

Sverigedemokraterna:

Ja. Vi i Sverigedemokraterna anser att äldreboenden ska vara bemannade dygnet runt då personal behöver finnas på plats i boendet för att snabbt kunna hjälpa de boende.

Visa mer...