Nyheter

Detaljstyrning en effekt av ökad privatisering

Poängen med valfrihetssystem i hemtjänsten är att öka mångfalden och den enskildes inflytande. Men effekten blir mer och mer detaljstyrning av verksamheten.
Den slutsatsen drar flera forskare på området.
Inblick • Publicerad 7 november 2020