Fem frågor för Vänsterpartiet i EU-valet

Nyheter Artikeln publicerades
Vänsterpartiet kräver bland annat krafttag mot mäns våld mot kvinnor, pornografi och trafficking.
Foto: Anders Wiklund/TT
Vänsterpartiet kräver bland annat krafttag mot mäns våld mot kvinnor, pornografi och trafficking.

Vi bad Robert Almblad att plocka ut de viktigaste valfrågorna för sitt parti.

1. Radikal och rättvis klimatomställning.

Vänsterpartiet kräver en rättvis klimatomställning och en höjd ambitionsnivå, där de som bär ansvaret för utsläppen får betala konsekvenserna. EU måste bryta fossilindustrins makt och genomföra stora offentliga satsningar på grön energi och se till att alla gör sin del i omställningen.

2. Försvara mänskliga rättigheter.

Vänsterpartiet arbetar för ett öppet, antirasistiskt Europa, där asylrätten värnas. Istället för högre murar och fler gränspoliser vill V satsa på säkra vägar för flyktingar. Partiet kräver ett nytt system, så att EU:s resurser omfördelas från de högerextrema och rasistiska regimer, till länder som tar sitt ansvar för mänskliga rättigheter och solidaritet.

3. Jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Partiet ser vänsterns feminism som den starkaste motståndskraften mot de högerextrema och kvinnofientliga krafter i Europa som försökt försämra kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Vänsterpartiet kräver ekonomisk rättvisa för kvinnor samt kräver krafttag mot mäns våld mot kvinnor, pornografi och trafficking. Man försvarar rätten till lagliga aborter.

4. Schyssta arbetsvillkor – inte lönedumpning.

Vänsterpartiet kräver att EU sätter löntagarnas intressen framför storföretagens. Arbetskraft från alla länder ska garanteras samma lön och arbetsvillkor som inhemska löntagare. Kryphål måste täppas till och facket ska alltid kunna kräva svenska kollektivavtal för dem som jobbar i Sverige.

5. Ett demokratiskt Europa.

Makt har förts från demokratiska organ till opåverkbara EU-institutioner. Vänsterpartiet vill demokratisera Europa genom att ge mindre makt till EU:s byråkrater och lobbyister, och mer makt till medborgarna och folkvalda i Sveriges riksdag.