Gemla Furniture AB i konkurs

Nyheter Artikeln publicerades

Gemla Furniture AB är i konkurs. Försöket att rekonstruera företaget misslyckades.
Drygt tio anställda drabbas.

Under senaste månaden har Erik M Gabrielsson på Växjö Advokatbyrå arbetat med att rekonstruera företaget då ekonomin
varit under all kritik.
I fredags gick tiden ut och konkurs var det enda som återstod efter den eventuelle köparen, Handelsbanken och Almi träffat Erik M Gabrielsson samma dag.
Samtidigt ansåg man att det inte var lönt att ansöka om en förlängning av
rekonstruktionstiden.
Utgången var för osäker och risken för borgenärernas rätt var för stor.

Större orderbok
Å andra sidan har Gemla Furniture nu en större orderbok, cirka en miljon kronor, än för en månad sedan.
- Rekonstruktionen misslyckades ganska
kapitalt, säger advokat Anna Tholander som handlägger ärendet åt Advokatfirman Carler.
Förhoppningarna har stått till att slå ihop Gemla med andra företag med liknande långa anor. Men för Anna Tholander tyder det mesta på att de mentala svårigheterna att slå ihop klassiska företag varit för stor.
- Och vad jag förstår verkar man ha alldeles för stor kostym med fastigheten.
Konkret kommer de
anställda nu att sägas upp och driften kan fortsätta högst en månad.

Hitta en köpare
Alternativen för företaget är att antingen hitta en
köpare som vill ha hela verksamheten. De brukar visa sig i samband med konkurser och Anna Tholander anser att det ger den bästa lösningen.
- Annars får man göra något helt annat av den. Det går att sälja ut alla tillgångar och inte behålla
rörelsen, säger Anna Tholander.
Ekonomiskt har hon ännu inte alla siffror klara för sig. Rekonstruktörens uppgifter visar dock på skulder på minst 2,5 miljoner kronor medan det å andra sidan finns tillgångar i fastigheter, maskiner, lager med mera på drygt
2 miljoner kronor.
Den senaste tiden har signaler funnits som tyder på att de två tvister Gemla Furniture varit involverad i höll på att lösa sig. Det gäller såväl Gemlas krav på Bert Karlssons Ancime AB som drev
Fame World samt formgivaren Jonas Bohlins miljonkrav på företaget.