Här är valdeltagandet högst och lägst i Kronoberg

Valdeltagandet var som allra högst i Öjaby norra i Växjö.
Hela 92,2 procent av de röstberättigade i distriktet valde att lägga en röst i kommunvalet.
Lägst valdeltagande var det i Dalbo centrum i Växjö med 53,0 procent, enligt siffrorna från valnatten.
Valet 2022 • Publicerad 12 september 2022