Ställer sig ditt parti bakom Demensförbundets krav på minibemanning på äldreboenden?

Nyheter Artikeln publicerades

Så svarar de politiska partierna:

Foto: Pontus Lundahl/TT

Moderaterna:

Nja. Vi vill ha ett nationellt handlingsprogram för kvalitetssäkrad och sammanhållen demensvård. Detta ska bland annat innehålla förslag om att samtliga grundvårdsutbildningar ska ge bättre kunskaper om demenssjukdomar. Vi har inga specifika krav på minimibemanning.

Centern:

Nja. Vi tror inte på lagstiftning om minimibemanning. Viktigare än antalet personal är rätt kompetens. Därför behövs utbildning och mer teamarbete. Hur stor personalstyrkan behöver vara varierar, därför är det viktigare med kvalitet än antal.

Liberalerna:

Ja. Vi anser att Socialstyrelsen ska fastställa vad som är minsta bemanning på särskilda boenden.

Kristdemokraterna:

Nja. Kvaliteten inom demensvården ska vara hög. Att mäta bemanning är enkelt, att mäta kvalitet är betydligt svårare. Personalens utbildning och kompetens är helt avgörande för att säkerställa kvaliteten inom demensvården. Vi vill ha en riktad utbildning till alla inom demensvården.

Socialdemokraterna:

Nja. Vi har ännu inte tagit ställning i frågan men är öppna för att sätta hårdare krav avseende bemanning inom äldreomsorgen.

Vänsterpartiet:

Ja. Viktigt med bemanningskravet och att förtroendevalda lyssnar på Demensförbundet och personalen som har kunskap och erfarenhet. Men trots bemanningskravet så måste det också vara flexibelt uppåt när någon på  boendet är mer orolig,  sjukare o s v.

Miljöpartiet:

Ja. Det krävs förstärkt bemanning för att säkerställa och erbjuda en god kvalitet, så demenssjuka får en värdig vård. Medarbetare inom äldreomsorg ska erbjudas en attraktiv arbetsmiljö och villkor som gör att heltidsarbete är möjligt, sjukskrivningar hålls nere och det blir lättare att rekrytera personal.

Sverigedemokraterna:

Ja. Vi i Sverigedemokraterna anser att äldreboenden ska vara bemannade dygnet runt då personal behöver finnas på plats i boendet för att snabbt kunna hjälpa de boende.