Fastigheten på postadress Fiskestad Backegård 22 i Väckelsång har bytt ägare

Magnus Gustafsson, 50 år, ärver fastigheten på adressen Fiskestad Backegård 22 i Väckelsång från Börje Karl Ingvar Gustafssons dödsbo. Huset är byggt 1943 och har en boyta på 180 kvadratmeter. Till det hör en tomt på 4 363 kvadratmeter. Till fastigheten hör även ytterligare en byggnad som ligger på samma tomt. Den är byggd 1929 och är 40 kvadratmeter stor. Affären blev klar i juni 2019.
Publicerad 16 juli 2019