Artiklar om byggnation och stadsutveckling

Skrivbordsslavarnas befrielse eller hela havet stormar? Det aktivitetsbaserade arbetssättet har beskrivits på olika sätt i medierna. Men i Växjö kommun ser man fördelarna och inför det nya i samband med flytten till nya kommun- och stationshuset. Åsa Lindström, Louise Johansson och Jessica Ulfsax Jonasson är alla inblandade i förberedelserna.
Foto:
Nyheter Igår

Mer flexibelt och digitalt utan fasta arbetsplatser

Det är drygt ett år kvar. Sen flyttar kommunens tjänstemän från kvarteret Ansgarius Västra Esplanaden till det...

Vena: Området ligger i västra Älmhult. Det är tänkt att ha fokus på bostäder med närhet till service i form av handel och skola. Älmhult stadstrafik ska byggas ut för att göra det enkelt att ta sig till de mer centrala delarna av orten. Bebyggelsen planeras vara tät med både flerbostadshus, radhus och villor. Samtidigt ska man fokusera på att behålla grönytorna i området. Vena mosse ska utvecklas för att användas till något som kommunen kallas för rekreationsområde med fokus på natur, motion och välmående. Status: Utbyggnaden av Vena etapp 1, Vena idrottsplats och Vena mosse planeras att pågå 2020–2025. Utbyggnaden av Vena del 2 planeras att pågå 2025–2035. Utbyggnaden av Vena del 3 planeras att pågå 2035–2050
Foto:
Älmhult 20 februari

Bullervallen ska rädda stadsdelen

Kommunen planerar att bygga nya stadsdelen Vena i förlängningen av Norra Ringvägen,. I slutet av januari bestämde...