Artiklar om byggnation och stadsutveckling

Vena: Området ligger i västra Älmhult. Det är tänkt att ha fokus på bostäder med närhet till service i form av handel och skola. Älmhult stadstrafik ska byggas ut för att göra det enkelt att ta sig till de mer centrala delarna av orten. Bebyggelsen planeras vara tät med både flerbostadshus, radhus och villor. Samtidigt ska man fokusera på att behålla grönytorna i området. Vena mosse ska utvecklas för att användas till något som kommunen kallas för rekreationsområde med fokus på natur, motion och välmående. Status: Utbyggnaden av Vena etapp 1, Vena idrottsplats och Vena mosse planeras att pågå 2020–2025. Utbyggnaden av Vena del 2 planeras att pågå 2025–2035. Utbyggnaden av Vena del 3 planeras att pågå 2035–2050
Foto:
Älmhult 20 februari

Bullervallen ska rädda stadsdelen

Kommunen planerar att bygga nya stadsdelen Vena i förlängningen av Norra Ringvägen,. I slutet av januari bestämde...