Artiklar om växjö simhall

Så här ser visionen om Sjöbacka strand ut från Växjösjön. I förgrunden syns ett trädäck med gradänger och en träbrygga till vänster. Bostadshusen har verksamhetslokaler i bottenplan. I bakgrunden syns signalbyggnaden med 19 våningar. Till höger finns simhallen och den brygga ut i sjön där ett kallbadhus placerats.
Foto:
Debatt 4 november

Slå ihop tre projekt till ett stort gemensamt

Många Växjöbor (jag gissar att det minst är 99 procent) önskar att en ny simhall anläggs på nuvarande område....