Opinion

Arbetsmarknaden behöver reformer, inte subventioner

Opinion ,

Replik på Martin Edbergs (S) insändare ”Traineejobben – välfärdens lärlingsjobb” i Smålandsposten 8/7.

De Blågröna ska fortsätta pressa tillbaka utanförskapet och ta nya steg mot full sysselsättning. Därför förbättras just nu arbetsmarknadspolitiken. Vi ska gjuta samman växande arbetsplatsers behov av att anställa med Växjöbornas vilja att arbeta.

Martin Edberg (S) beskriver traineejobben som den allena saliggörande lösningen på välfärdens personalutmaningar. I sin iver att införa en ytterligare subventionerad anställningsform missar han att det arbetsmarknaden och välfärden behöver snarare är rejäla reformer.

En stelbent arbetsmarknad behöver ställa om. Karriärtjänster bör prövas också i vård- och omsorgsyrken. Det behöver löna sig bättre att ta det första jobbet. Marginalskatten för flera yrken i vård- och omsorgssektorn är hög och drivkrafterna att arbeta blir för små. Lönespridningen behöver öka och trösklarna till arbetsmarknaden sänkas. För att möjliggöra fler lärlingsliknande anställningar bör kravet på kollektivavtal för yrkesintroduktionsanställningar slopas.

Traineejobb är snarare en kampanjslogan, än svaret på arbetsmarknadens utmaningar. Den ursprungliga formen stod i strid med EU-regler, subventions­graden var för stor. Vårdförbundet kritiserar traineejobben för att de försvagar branschen och riskerar att minska attraktiviteten att söka sig till vård- och omsorgsyrken genom ordinarie utbildning. Det skulle äventyra kompetensbehovet inom välfärden.

Givet detta finns goda skäl att inta en skeptisk position till traineejobben, samtidigt bör inga dörrar stängas i arbetet för att ta nya steg mot full sysselsättning. De Blågröna vill undvika en så polemisk position som Martin Edberg intar, och i stället söka effektiva lösningar utan ideologiska skygg­lappar. Det ska vi ägna sen­sommaren åt.