Opinion

Bättra på engelskan, Sara!

Ulf Beijbom ,

Att man svårligen associerar Sara Möllers skulptur till Elin Wägner tillhör tolkningsproblematiken kring nutida konst.

Det kan man rentav stimuleras av på samma sätt som av en rebus. Men att konstnären kallar sitt verk "Pissed Elin" ger ett tragikomiskt intryck. Liksom dagens reklammakare väljer hon engelska språket fast det svårligen kan förknippas med det ursvenskt vässade pennskaftet.

Till råga på allt är språkbruket felaktigt om det, som Sara Möller påstår, skall förmedla Elin Wägners frustration över orättvisor.

Verbet piss är, som de flesta förstår, en vulgär synonym till urinate. För att få betydelsen arg eller besviken måste verbet förvandlas till det adjektiva slanguttrycket pissed off. Av detta följer att om skulpturen i tidens anda skall prestigeladdas med engelska språket bör den kallas "Pissed off Elin".