Opinion

Beräkningarna för buller stämmer inte

Opinion ,

Vindkraftverk bullrar mer än beräknat, det visar en forskningsrapport från Uppsala Universitet.

Forskarna har mätt ljudet från tre vindkraftparker under flera års tid och jämfört med beräknade värden. Under tio procent av tiden överskrider ljudnivån den beräknade. Skillnaden kan vara upp till fem dBA (A-vägd decibel) vid medvind och temperaturinversion då ljudvågorna böjs neråt mot marken, exempelvis under kväll, natt och tidig morgon. Ett beräknat värde på 39 dBA kan i verkligheten vara 44 dBA.

Att beräkningarna ger för låga nivåer innebär att de bullerkurvor som vindkraftsbolagen redovisar och som ligger till grund för tillståndsprövningen är felaktiga, vilket är oerhört allvarligt. Det är sedan länge känt att beräkningsmodellen Nord 2 000 ger lägre värden än Naturvårdsverkets modell.

Forskningen visar alltså att båda ger för låga nivåer. Att ljudet ofta är högst under kväll, natt och tidig morgon gör också att man vid en kontrollmätning missar de högsta nivåerna eftersom man sällan mäter vid den tiden på dygnet. Mätningar måste dessutom göras under mycket längre tid än idag för att få med de väderförhållanden som ger de högsta nivåerna.

Det har varit tyst om rapporten från myndigheter och vindkraftbolag vilket är begripligt eftersom den kullkastar tidigare beräkningar, ansökningar och tillståndsbeslut. Följden blir att myndigheterna och bolagen måste ändra sina bedömningar och ta hänsyn till de tio procent av tiden när nivån är som högst, för att bullervillkoren i tillståndsbesluten inte skall överskridas.

För övrigt har andelen svenskar som anser att vindkraften bullrar för mycket ökat från 20 till 40 procent enligt en färsk SOM-undersökning.