Opinion

Bibliotekens roll ska värnas

Sylvia Nordlund ,

Bibliotek är en demokratisk rättighet. Det är för alla. En mötesplats utan krav!.

Fri tillgång till information. Lika möjligheter till datorer, nätverk, tekniker och stöd.

Litteratur för lärande och lustläsning. Låt oss behålla dem.