Opinion

Dålig moral …i Tingsryds pastorat

Mikael Andersson ,
Mikael Andersson.
Foto:Lena Gunnarsson
Mikael Andersson.

Att vara mot framtiden i Tingsryds pastorat är definitivt inget jag kan stödja.

Majoriteten inom Tingsryds pastorat har svarat mig gällande min avsägelse till mina förtroendeuppdrag. De gör detta i en tydlig markering i att de uttrycker att de är mot framtiden inom Tingsryds pastorat! 
De skriver att jag inte har tagit upp min kritik i samtal med kyrkorådet. Menar de detta på allvar måste de ha sovit på det senaste mötet i kyrkorådet? Jag var nämligen oerhört tydlig i min kritik på detta möte. Jag sa med tydlighet att jag totalt förlorat förtroendet till hur ordförande Birgitta Arvidsson agerar och till hur kyrkoherde Anders Blomqvist agerar.

Det dessa företrädare för majoriteten inte nämner i sin debattartikel är att kyrkoherden och kyrkorådets ordförande under de senaste åren med rena mobbningsfasoner har försökt tysta en kollega till mig. När majoriteten väljer att i kyrkorådet rösta fram en misstroendeförklaring mot denna ledamot bara för att han ifrågasätter sakfrågor som inte fungerar är måttet rågat. "Med makt ska människor förgås" verkar vara det som är ledstjärnan för majoriteten och för kyrkoherden. Jag har aldrig tidigare varit med om en organisation som har så dålig moral.

Som ledamot av kyrkorådet är man gemensamt ansvarig för all verksamhet inom kyrkan och även ansvarig för sådant som tjänstemän utför inom kyrkan. Detta innebär att jag som ledamot av kyrkorådet även är ansvarig för kyrkoherdens brister i sin personalledning. Då personalledningen totalt fallerar samtidigt som kyrkoherden inte är mottaglig för kritik finner jag det omöjligt att vara ledamot av kyrkorådet och leva upp till detta ansvar. Jag har under en lång tid försökt med en medlande infallsvinkel och hoppats på att majoriteten har kunnat ta denna "utsträckta hand" om samarbete. De har dock valt att älta gammalt och inte på något sätt velat "vända andra kinden till" såsom man borde göra inom kristendomen. Debattsvaret visar också med tydlighet att de inget förstår av problematiken. Att vara mot framtiden i Tingsryds pastorat är definitivt inget jag kan stödja!