Opinion

En bättre framtid för alla som bor i Växjö

Oliver Rosengren (M) Eva Johansson (C) Cheryl Jones Fur (MP) Lennart Adell Kind (FP) Camilla Albinsson (KD) ,
Foto:JESSICA GOW / TT

Det går bra för Växjö. Samtidigt finns en rad utmaningar som inte löser sig själva. Därför klubbades Blågrönas budget igenom i tisdags med konkreta förslag för en bättre skola, fler bostäder och ett grönare Växjö. Budgeten innehåller långsiktiga mål för Växjö kommun och en bättre framtid för alla växjöbor.

I utbildningskommunen Växjö ska förskolorna och skolorna erbjuda utbildning i nationell toppklass. All utbildning ska ta tillvara individens kreativitet, engagemang och nyfikenhet samt dennes unika styrkor för att skapa förutsättningar för personlig utveckling oavsett den enskildes bakgrund. Barn med särskilda behov ska uppmärksammas tidigt och få det stöd som behövs, likt de som behöver utmaningar i skolan ska bli tillgodosedda. Mindre barngrupper ökar möjligheten för tidigare insatser där varje barn och elev får mer tid med sin lärare.

Växjö kommun satsar på forskningsanknuten kompetensutveckling i samverkan med Linnéuniversitetet för att stärka och uppmuntra lärarnas utveckling och lärande. Det ska löna sig att vara en skicklig pedagog. För det behövs möjligheter att premieras för särskilt goda arbetsinsatser och bättre karriärmöjligheter.

Växjö är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Fler bostäder behövs för att kunna möta en fortsatt hög befolkningsökning. Bostäder behövs för olika livs- och familjesituationer. Växjö kommun ska verka för nya bostadskoncept på marknaden och utveckla nya former för boende i Växjö, till exempel hyrköp, ägarlägenheter, kooperativa boendeformer och byggemenskaper. Genom försäljning av 2000 lägenheter under mandatperioden skapas möjligheter att investera i nya, miljöanpassade lägenheter. Växjö fortsätter ha en högre rad bostäder i allmännyttan än jämförbara kommuner.

Måltidsupplevelsen för våra barn och äldre är en viktig del i vardagen. Måltiden är en helhetsupplevelse där ekologiska och närodlade råvaror är viktiga liksom mötet och rummet. En helt ny måltidsorganisation sätter kvalitén främst för att kunna erbjuda god mat till våra äldre.

I Europas grönaste stad finns visionen om de gröna och blå strukturerna som kommunens största tillgångar. Parker, naturområden och tätortsnära sjöar bjuder på upplevelser, som är lätta att nå till fots och på cykel. Kommunens sjöar har hög vattenkvalitet och är badbara. Invånarnas hälsa äventyras inte då luftkvaliteten är god, tack vare stadens och kommunens grönska. Som del av vårt framgångsrika miljöarbete stimulerar vi till en mer hållbar ekonomi genom etablering av en återbruksby, som ska bli ett kunskapscentrum för återbruk och cirkulär ekonomi.

Fler jobb ger kraft att genomföra satsningar på det som är viktigt för vår kommun. En ordnad hållbar och växande ekonomi tryggar välfärden också i svåra tider. Mindre utanförskap och mer kunskap stärker sammanhållningen. I Växjö ska vi vara starka tillsammans.