Annons
Nyheter

Förbud mot rasistiska organisationer

Sverige ratificerade FN:s konvention mot rasdiskriminering 1971.I artikel fyra uppmanas stater att förbjuda rasistiska organisationer och alla propagandaaktiviteter som gynnar etnisk diskriminering. Deltagande i sådana organisationer eller aktiviteter ska ses som en brottslig handling och vara straffbart enligt lag.
Mattias Elensjö • Publicerad 13 juli 2016
Annons
Annons
Annons
Annons