Nyheter

Inkonsekvent och godtycklig centerpolitik

Det är spännande att ta del av det resonemang som företrädare för Centerpartiet i Tingsryds kommun för gällande försäljning av fastigheter. Det stämmer att vi inom ramen för hållbar ekonomi har en målsättning att minska vårt fastighetsbestånd för att kunna frigöra resurser som vi inom majoriteten vill använda till att höja kvaliteten inom kommunal verksamhet. Dessa beslut är tagna och skall verkställas.
Mikael Jeansson (S), Carl-Henrik Henmalm (M) • Publicerad 2 september 2016