Opinion

Jag har bestämt mig att inte åka till badet

A Rydén ,

Medan politikerna diskuterar, planerar teaterföreställningar och samtal om hur en riktig man är, och hur vi pedagogiskt ska förklara att det är dumt att vara taskig så sitter jag här och har bestämt mig för att inte åka till badet mer. För att jag inte vill vara med om skräckscenariot att någon av mina små flickor ska komma emot mig gråtande efter att ha blivit tafsad på.

Jag struntar i var man kommer ifrån, vilken kultur man är uppväxt i, vilka trauman man varit med om, ifall man är vit, svart, brun eller gredelin. Om man äger en snopp eller snippa, om man är 14 år eller 30 år.

Det finns fantastiska människor, av alla kön, av alla etniciteter och så vidare, och sen finns det de som inte är det.

En del driver frågan om att införa sexualundervisning för flyktingar.

Det finns en poäng i det. Att se till att alla vet reglerna.

Men vad gör vi när man bryter mot reglerna? Egentligen vill jag inte diskutera enskilda fall men i dagarna inträffade en händelse som är ganska typisk, och ganska talande för den slapphet som råder. När sju till åtta män som ser ut att vara i 18-20 årsåldern håller fast två elvaåriga flickor på badet i Växjö och två av dem tar barnen mellan benen. Vad gör man då?

Jo, man kastar ut männen förstås, direkt, i sina badbyxor, ut i kylan efter att man tagit alla uppgifter man behöver för polisanmälan. Detta är övergrepp mot barn, pedofili, en inskränkning av personlig frihet och detta är totalt oacceptabelt!

Nej, jag skojar bara. Klart man inte gjorde. Man gör inte ens något liknande. Man säger till två av de här männen att lämna äventyrsdelen av badet, resten får vara kvar i äventyrsdelen. Om flickorna vill bli respekterade får de hålla sig inom det område där männen är förbjudna att vara. Eller, om vi vänder på det, inom det område flickorna är tillåtna att vara. Barnen, elva år gamla, blir utsatta för övergrepp av vuxna män på ett äventyrsbad. Tro inte för ett ögonblick att det är för att man inte vet reglerna. Det är för att vi accepterar övertrampet.

Så, om ni makthavare skulle kunna se till att det finns riktlinjer för hur personal på exempelvis skolor, idrottsanläggningar och HVB-hem ska hantera sådant här vore det en början. Skapa effektiva medel för att upprätthålla ordning och reda i delvis skattefinansierad verksamhet så att de faktiskt är till nytta för medborgarna. Se till att det är nolltolerans och kännbara konsekvenser för den här typen av beteenden, och inte för oss som blir utsatta utan för de som utsätter. För jag, och många med mig, vill kunna leka på badet med våra barn igen.