Opinion

Jag ser hellre låg lön än utanförskap

Bo Frank (M) ,

Mats Anderberg ikläder sig signaturen lärare och forskare när han botaniserar i undersökningar som påstås visa att moderaterna har fel när det handlar om integration och arbete. Ingen är opartisk och det visar Anderberg när han använder delar av vänsterpartiets partiprogram för att ge sin syn på ett mer jämlikt och bättre Växjö, i en insändare i Smålandsposten den 23 februari.

Min tes är hellre låg lön än utanförskap. Sverige har usel integration, lägst inkomstskillnader i världen, efter Kuba, höga bidrag och höga trösklar in till arbetsmarknaden. De utlandsfödda är i majoritet av de arbetslösa. Lönespridningen är för låg. Detta påpekas av OECD, Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet.

Sveriges mest namnkunniga professor i nationalekonomi, Lars Calmfors har kommit till samma slutsats. Enligt honom måste lägstalönerna sänkas för att skapa fler jobb. Enligt vänsterretorik går det inte all leva på låga löner. Men alternativet är ju inte ett jobb med hög lön utan att leva på bidrag. Och den politiken har ju misslyckats. Medeletableringstiden för vissa grupper på arbetsmarknaden är snart uppe i 15 år. 15 år av bidrag!

Mats Anderbergs recept är det motsatta. Högre skatter för de som redan betalar höga skatter. Och att använda skattepengar till att bygga nya subventionerade bostäder till nyanlända med lägre hyror. Dessa grupper skall således ha förtur till nya bostäder framför de som arbetar. Och så avslutar Mats Anderberg sin artikel med en käck paroll.

Till sist tycker jag att det är på sin plats att kommunens högsta ledning tar ansvar för att komma till rätta med de stora skillnader som Smålandspostens reportage påvisat så att det blir mer jämlikt och därmed bättre att bo och leva i Växjö för alla kommunmedborgare.

Forskaren Mats Anderberg har således ingen aning om att kommunen inte kan införa hans önskning om ökad progressiv beskattning. Däremot är höga kommunalskatter inte progressiva utan drabbar lågavlönade hårdast! Jag kan heller inte se att det så kallade utanförskapet visar skillnader mellan olika kommuner av olika politiska styre. Alltid röda Göteborg och Malmö uppvisar inte mindre utanförskap än Växjö - snarare tvärtom.

Till sist. Om en stormarknad i Växjö vill anställa någon för låt säga 60 procent av lägsta lönen enligt kollektivavtalet för en person som packar ner varor vid kassan. Vad vore det för fel med det? Tar det någon annans jobb? Vore det inte bättre för en nyanländ att komma snabbt in i en arbetsplatsgemenskap, lära sig språket och sociala koder. Om alternativet är 15 års utanförskap i bidrag? Jag tror att en majoritet av medborgarna och de nyanlända ger mig rätt!