Opinion

Klimatfrågan – hopp eller förtvivlan?

Elsa Ramel ,
Arkivbild.
Foto:Fredrik Sandberg/TT
Arkivbild.

Visst är det skönt med sol och värme – men nyheter som "världens varmaste juni" och att "istäcket på Grönland började smälta redan i april detta år", gör oss samtidigt förtvivlade. 
Vi läser dagligen om att jordskred, översvämningar, skyfall och torka blir allt vanligare på grund av den globala uppvärmningen.

Med vår livsstil lägger vi över enorma ekonomiska, sociala och ekologiska kostnader på framtida generationer.

 Men det finns också positiva och hoppfulla nyheter:

• FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har bjudit in världens alla länder till ett möte i september för att påskynda de åtgärder som behövs för att uppfylla det som man skrivit under i Paris: Att begränsa den globala uppvärmningen till max 2 men helst 1,5 grader.


• Miljömålsberedningen i Sverige med sju riksdagspartier har enats om och satt nya mål för hur CO2-utsläppen ska minska och enats om att införa en klimatlag. Man vill ha ett fossilfritt Sverige till år 2045. I regeringens initiativ Fossilfritt Sverige möts företag, kommuner och organisationer som alla har ambitionen att göra Sverige till en av världens första fossilfria nationer. Samordnare bli förre generalsekreteraren i Naturskyddsföreningen Svante Axelsson.


Att Alliansen, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänstern enats om gemensamma mål i denna ödesfråga för mänskligheten är en stor framgång. Man diskuterar olika förslag att effektivast få ner CO2-utsläppen, förslag som alla partier kan ställa sig bakom.

Vi i Klimatsvaret tror oss ha ett sådant förslag. Vi föreslår följande:

Lägg en stadigt stigande CO2-avgift på alla bränslen och placera statens intäkt från denna avgift i en fond. Låt oss sedan tömma fonden varje månad och betala ut hela beloppet i lika stora delar till varje vuxen medborgare. Enligt experterna är det inte krångligt att ta fram ett system för detta.

Denna utdelning fungerar som ett omställningsbidrag, så att individen själv kan investera i en elbil, cykel, pendelkort eller vad man önskar.

För den som fortsätter att släppa ut CO2 obehindrat blir det en dålig affär eftersom bränslena efterhand blir betydligt dyrare. Låt oss sätta ett stigande pris på CO2 utsläpp – utan att höja skattetrycket.