Opinion

Ofinansierade löften av Edberg

Oliver Rosengren (M) ,

Budget- och skuldrådgivningen i Växjö har mer eller mindre obefintliga köer mellan besöken.

Tre av fyra som söker sig dit har en egen försörjning. Jämfört med kommuner där köerna är kortare har vi lågt försörjningsstöd ett resultat av att vi har prioriterat arbetslinjen i Växjö kommun. Samtidigt går det inte att vara nöjd med så långa köer till första besöket.

Det är ett tydligt uttryck för politisk trötthet och svag analys när Martin Edberg (S) reflexmässigt lovar mer pengar. För Socialdemokraterna förefaller det alltid vara mer pengar som ska lösa problemen. Växjö kommun är en av de 25 kommuner i Sverige som lägger mest resurser på budget- och skuldrådgivningen. Samtidigt är vi bland de med näst längst köer i landet. Kombinationen vittnar om att det finns ett förändringsarbete att göra i verksamheten, men att mer resurser inte tvunget är svaret.

Martin Edberg (S) har nu ställt ut ett ofinansierat löfte. Om en halv miljon mer ska läggas på budget- och skuldrådgivningen, var ska resurserna då minska med en halv miljon? Och är budget- och skuldrådgivningen den för Växjös demokratiska socialister högst prioriterade utgiftsökningen om Arbete och välfärd skulle få större ekonomiskt svängrum av fullmäktige? Ett anmärkningsvärt besked i så fall.

De Blågröna kommer istället se över hur köerna kan kortas för de i störst behov av budget- och skuldrådgivning. Runt om i landet finns en rad olika modeller för uppdraget. Nu behövs nyfikenhet inför andra metoder för kortare köer och bättre resultat, inte ofinansierade löften.