Opinion

Ökad välfärd i Region Kronoberg

Anna Fransson (S), Tomas Eneroth (S) ,
Foto:Johan Christensen

Regeringen satsar nu mycket på att höja kvaliteten i välfärden i Sveriges kommuner och landsting. Regeringen kommer i höst att föreslå att permanent investera tio miljarder kronor per år för ökad kvalitet i välfärden.

Tillsammans med redan genomförda investeringar motsvarar det ökade tillskottet en möjlig ökning på över 30 000 sysselsatta i välfärden nationellt. Det tar oss också ett steg närmare målet om EU:s lägsta arbetslöshet.

För Region Kronobergs del innebär detta närmare 60 miljoner kronor som kan användas till att anställa fler och till att stärka och höja kvaliteten i verksamheten.

Detta är den största satsningen på att utveckla den svenska modellen på flera årtionden och medför ett av de största tillskotten till kommuner och landsting sedan det generella statsbidraget infördes på mitten av 90-talet.

Pengarna kommer inte att öronmärkas, utan kommunerna och landstingen kommer att utifrån sina lokala förutsättningar själva kunna besluta hur resurserna ska användas.

Mot denna satsning på att utveckla välfärden står fyra borgerliga partier, som inte bara vill sänka löner för nyanställda, utan också sammantaget vill sänka skatten med 64 miljarder kronor.

Att sänka lönerna för de som börjar jobba i välfärden riskerar inte bara att färre väljer att söka sig dit. Det riskerar också att sprida sig till stora grupper svenska löntagare. Förslaget på skattesänkningar kommer oundvikligen innebära nya nedskärningar i skola, vård och omsorg.

Dessutom har åtta års skattesänkningar lett till en alltmer slimmad offentlig sektor, vilket märktes inte minst under höstens flyktingmottagande som krävde extra stora insatser.

Regeringens välfärdsmiljarder skapar möjligheter till fler kollegor för sjuksköterskor, undersköterskor, socialsekreterare i Kronoberg.

Nu har vi möjlighet att satsa på att anställa akutläkare och att höja grundbemanningen, särskilt på 24/7 verksamheter. Det är med investeringar i vår gemensamma välfärd, inte fortsatta skattesänkningar och nedskärningar, som vi ska utveckla den svenska modellen.