Opinion

Planerad staty i Växjö skändar Elin Wägner

Rudolf Sillén ,
Konstverket som ska Pissed Elin, som ska vara klart i mitten av oktober ska sedan ställas vid Växjösjön, fortsätter att röra upp känslor. Rudolf Sillén gillar inte idén men presenterar en lösning han menar skulle rätta till situationen.
Foto:Växjö kommun
Konstverket som ska Pissed Elin, som ska vara klart i mitten av oktober ska sedan ställas vid Växjösjön, fortsätter att röra upp känslor. Rudolf Sillén gillar inte idén men presenterar en lösning han menar skulle rätta till situationen.

Kulturnämnden i Växjö kommun hade utlyst en tävling om ett konstverk för att hedra Elin Wägners minne. Det vinnande bidraget blev en tre meter hög staty av en kvinnofigur som står bredbent och kissar nedåt i en tjock stråle i en ränna som leder ut i Växjösjön.

Konstnären Sara Möller kallar statyn Pissed Elin och menar att den är en hyllning till journalisten, författarinnan och akademiledamoten Elin Wägner. Projektet som betalas av skattebetalarna beräknas kosta cirka 900 000 kronor.

Sara Möller menar att namnet Pissed Elin skall syfta på förbannad och tolkas som att Elin Wägner var en person med civilkurage. Pissed är ett engelskt vulgärord. En besökare som ser statyn med den bredbent stående kissande kvinnan undrar säkert vad är detta för något. Om besökaren läser på skylten vid statyn och ser att statyn kallas pissed Elin så översätter hen det naturligtvis med kissande Elin och inte förbannade Elin. Konstnärens tanke att namnet skulle associera till förbannad fungerar inte. Besökarens tolkning blir att Elin Wägner var en kvinna som stående kissar i Växjösjön.

Den som vet något om Elin Wägners gärning och engagemang för kvinnor vet att hon var en kvinna med höga ideal. Att bli representerad som en konturlös kissande kvinna och bli kallad pissed är respektlöst, förnedrande och kränkande. Den som läst Wägners bok Väckarklocka vet att hon inte bara var ekolog, feminist och pacifist utan även en grön ideolog som aldrig skulle kunna tänka sig att förorena Växjösjön.

Namnet är ett naivt och billigt sätt för att få uppmärksamhet. De Växjöbor jag har talat med är upprörda över namnet och att statyn skall associeras med Elin Wägner. Elin Wägner Sällskapet accepterar inte namnet. Konstnären bryr sig inte om protesterna. Hon säger i Smålandsposten om Växjöborna har åsikter om namnet så gör det inte så mycket. Det får de gärna ha. Fritt tolkat Jag struntar i Växjöborna och Elin Wägner Sällskapet; det är min åsikt som konstnär som gäller.

Statyn är tänkt att vara ett offentligt konstverk och ett minnesmärke över en betydelsefull författare med anknytning till Växjö som skall stå i många decennier. Att bygga hela konceptet på ett engelskt vulgärord och ordvits är inte acceptabelt.

Vad kan man göra för att lösa tvisten?

I kontraktet mellan konstnären och Växjö kommun står att det man köpt är en fristående skulptur med en konstnärlig gestaltning. Det står INTE att det skall vara en gestaltning av Elin Wägner. Därför kan Kulturnämnden kräva att alla associationer till Elin Wägner tas bort.

Vidare står att konstverket skall signeras så att det framgår vem som är upphovsman till verket och att en skylt skall framställas i samråd med beställaren. På skylten kan Kulturnämnden kräva att det står Skulptur av Sara Möller. 2016. Det vill säga inget pissed Elin.

Om kulturnämnden genomför ovanstående får skulpturen tala för sig och Sara Möller utan att förödmjuka och förnedra Elin Wägners gärningar.

Det aktuella fallet är en indikation på att kulturnämndens riktlinjer bör ses över. Konst i det offentliga rummet kan få vara provocerande men får inte vara skändande, ärekränkande eller förtalande för den som avbildas eller för iakttagare. Destruktiv konst får inte förekomma i offentliga sammanhang.