Opinion

S demonstrerar – mot sig själva

Oliver Rosengren (M) ,
Socialdemokraternas demonstrationer mot orättvisor och arbetslöshet funkar inte med partiets förda politik, enligt Oliver Rosengren.
Socialdemokraternas demonstrationer mot orättvisor och arbetslöshet funkar inte med partiets förda politik, enligt Oliver Rosengren.

I morgon går Socialdemokraterna ut och demonstrerar mot orättvisor och arbetslöshet runt om i Kronoberg. En i grunden hedervärd idé. Samtidigt väcker det en rad frågor med hänvisning till den politik som aviseras från Stockholm.

Om Socialdemokraterna nu demonstrerar för jobben, så demonstrerar de mot sin egen förda politik. Det anstår inte ett arbetarparti att föra en jobbfientlig politik. Varje dag möter vår ekonomi och våra jobb en tuff konkurrens. Tillväxtekonomier som Kina och Brasilien utmanar dagligen vår produktion och den export som ligger till grund för stora delar av vår BNP. För att vi ska kunna värna jobben och klara välfärden också i nästa kris krävs en ekonomi som kan forma sig efter globala förändringar, samtidigt som den står stadigt i en stark arbetskraft och ordnade offentliga finanser. Mot bakgrund av detta finns skäl för oro när finansminister Magdalena Andersson (S) vill överge överskottsmålet. Överskottsmålet är inte bara viktigt för att våra möjligheter att skydda jobben och välfärden också i nästa kris är förbunden med förmåga att spara i ladorna i goda tider. Överskottsmålet är också viktigt för att om ekonomin saknar skyddsvallar är det de mest utsatta som får ta den hårdaste smällen. Göran Perssons besparingar i välfärdens kärna i syfte att städa upp ekonomin under nittiotalet är ett exempel. Nya Moderaternas samhällsprojekt drivs av kampen mot utanförskapet. Tron på att alla människor kan vara med och bidra med sina egna färdigheter. Sveriges framgång och tillväxt behöver därför komma fler till del. Det är när det växande välståndet når fler som vi blir starkare tillsammans. Den bästa sammanhållningspolitiken är den som leder till att fler människor kommer i arbete.

Vi behöver lägre trösklar till arbetsmarknaden och bättre förutsättningar för rörlighet mellan jobb. Dagens turordningsregler är inte på omställningens sida. Tvåpartslösningar är inte nödvändigtvis bäst skickade att förhandla för den part som ännu inte kommit in eller den part som behöver börja på nytt. Arbetsmarknaden behöver hänsyn till de arbetslösas intresse av låga trösklar, liksom redan etablerades intressen. I en modern ekonomi för full sysselsättning behöver arbetsmarknaden vara inkluderande och arbetsrätten möjliggöra omställningar, snarare än guldklockor. En annan betydande tröskel för att söka sig från utanförskap till arbetskraften är de bidragssystem som ersätter löneinkomst. Välfärdsstatens uppgift är att alla människor ska kunna komma till sin rätt. Att välfärdsstaten då hindrar människor från att tillvaratas är ett bevis på dess misslyckande. Ersättningssystemen behöver utformas så att det lönar sig att arbeta. Drivkrafterna för jobb behöver stärkas; sänkt skatt på små och medelstora inkomster bör prioriteras. En modern arbetarrörelse borde företräda en modern ekonomi för full sysselsättning. Socialdemokraterna föreslår istället en fortsatt exkluderande arbetsmarknad och höjd skatt på ungas jobb och växande branscher i tjänstesektorn. Magdalena Andersson (S) egna prognoser visar på dämpad sysselsättningstillväxt till följd av den förda politiken. De få jobblöften som ställdes ut i valrörelsen verkar nu bortglömda. Socialdemokraterna har bevisligen långt till att återta rollen som Sveriges arbetarparti.