Opinion

Samarbete för att hitta hållbara lösningar

Tomas Eneroth (S) Monica Haider (S) ,
Tomas Eneroth och Monica Haider skriver att det krävs ledarskap och samarbete för att hitta lösningar i flyktingkrisen.
Tomas Eneroth och Monica Haider skriver att det krävs ledarskap och samarbete för att hitta lösningar i flyktingkrisen.

Europa och Sverige står inför den största humanitära krisen sedan andra världskriget. För att hitta en hållbar lösning krävs ledarskap och samarbete, skriver Monica Haider och Tomas Eneroth.

Att den socialdemokratiskt ledda regeringen i det läget lyckats nå en blocköverskridande överenskommelse om insatser på migrations- och integrationsområdet visar att Sverige kan samlas när det verkligen behövs. Överenskommelsen är en viktig signal till alla de lärare, socialsekreterare, föreningsaktiva, handläggare mm som gör beundransvärda insatser för att personer som flytt från krig och förtryck ska kunna få en fristad och en framtid i Sverige. Kommuner, regioner och frivilligorganisationer gör nu stora insatser och för att fortsatt säkra kvaliteten i välfärden tillförs kommunerna och civilsamhället redan nu i höst 10 miljarder kronor.

Överenskommelsen innebär också att alla kommuner nu måste ta ansvar för ett värdigt och rättvist mottagande. Det går i längden inte att ha en utveckling där några kommuner tar ett stort ansvar samtidigt som andra drar sig undan. En jämnare fördelning av mottagandet utifrån kommuners storlek och arbetsmarknadsförutsättningar ökar förutsättningarna för en lyckad integration. På samma sätt agerar nu regeringen för att alla EUs länder ska ta ett ansvar för flyktingkrisen och här har Stefan Löven framgångsrikt fått majoriteten av EUs medlemsstater med sig för förslaget om gemensamt mottagande och stärkt ansvar i hela EU.

Överenskommelsen innebär också att ensamkommande barn, barnfamiljer samt kvotflyktingar fortfarande får permanent uppehållstillstånd. Övriga flyktingar kommer att ges tillfälliga uppehållstillstånd under en begränsad tid. Om man efter 3 år i Sverige kan uppvisa en taxerad inkomst på försörjningsbar nivå, eller är i fortsatt behov av skydd för sin egen säkerhet så kan permanent uppehållstillstånd beviljas. För Sverige är det en styrka att en bred majoritet i riksdagen nu står bakom ett sådant regelverk.

I väntan på att få asylansökan prövad skall tiden användas för att stärka personens möjligheter till snabbare etablering. För att underlätta integrationsprocessen ska därför också svenskundervisning och obligatorisk samhällsorientering påbörjas redan under asyltiden. En majoritet av de som nu kommer till Sverige är i arbetsför ålder. Många är välutbildade och bär med sig värdefull yrkeserfarenhet från hemlandet. Bedömning av yrkeskompetenser och validering av betyg är en viktig nyckel och måste ske tidigt i integrationsarbetet.

Katarina Brännström efterlyser en regering som levererar ett tydligt politiskt ledarskap, ansvarstagande och snabba reformer. Regeringen gör detta, men är också övertygad om att det finns ett starkt värde i att fler partier sluter upp bakom viktiga reformer. Därför är det glädjande att Brännströms kollegor på riksplan valde att möta regeringen i förhandlingar om migrationspolitiken. Särskilt viktigt var det givetvis mot bakgrund av att moderaterna bara två veckor tidigare brutit Decemberöverenskommelsen. Sverige behöver mer samverkan, inte mindre och i tider då vi står inför stora utmaningar behövs nationell samling snarare än signalpolitik.

Styrkan i ett starkt ledarskap utgår från att alla får ge och ta för att hitta hållbara lösningar. Sverige behöver nu en politik där alla hjälps åt och där alla vill bidra. Ställer Katarina Brännström och hennes oppositionskollegor upp på detta så har landet goda förutsättningar för att hitta lösningar på många av framtidens utmaningar.