Opinion

Svenska Kyrkan bär falskt vittnesbörd

Sture Åström ,

Med Jämställdhet som argument tycker Kyrkans internationelle chef Erik Lysén, att Sverige ska visa ledarskap i de kommande klimatförhandlingarna. Han kopplar klimat till såväl rättvisa som jämställdhet. Det förutsätter att utsläppen av koldioxid påverkar klimatet. Men det är en vanföreställning.

I USA passerades en milstolpe den 4/3 då chefen för EPA, motsvarande Naturvårdsverket, frågades ut i senaten. Hon heter Gina McCarthy och avslöjade helt felaktiga föreställningar om klimatet. Hon visste inte att uppvärmningen avstannade för 18 år sedan eller att orkanerna blivit färre istället för flera. Hon kunde inte ange fakta som grund för de klimatprogram EPA äskat pengar för.

Det finns inget klimathot från koldioxid. Dess påverkan har inte kunnat märkas. Den beskedliga klimatförändring som varit sedan 1850 med ökad halt koldioxid har givit oss en grönare Jord med större skördar, googla koldioxid växt välgörande. Den har inte varit förödande utan välgörande för hela mänskligheten. Det finns ingen klimatskuld. Väderkatastrofer är naturliga inslag i vårt normala klimat.

Den 3/2 förklarades FN:s ståndpunkt av dess högste ansvariga för klimatfrågan, Christiana Figueres. Det är att nå en total omgöring av världsekonomin med en global omfördelningspolitik. Det blir bra likt sovjetisk planekonomi i en global Överstat.

Den världsrevolution, som de röda kommunisterna misslyckades med, ser de gröna kommunisterna nu ligga inom räckhåll: I Paris i december i klimatförhandlingarna, som alltså egentligen inte handlar om klimatet.

Vare sig han förstår det eller inte, så går Erik Lysén den gröna världskommunismens ärenden. Det gör han med falskt vittnesbörd om koldioxidens verkan. Kyrkan skall naturligtvis arbeta för rättvisa och jämställdhet, men det skall inte ske i falskspelet om klimatet.