Opinion

Sverige är fantastiskt

Lars Carlsson ,

Nog är det fantastiskt att inkompetenta, okunniga politikerbroilers med total avsaknad av sunt förnuft på några år kan åstadkomma så mycket förödelse i ett land som byggt upp sitt välstånd tack vare strävsamt arbete, vatten, skog och malm, världsledande tekniska innovationer och ett demokratiskt beslutsfattande.

Ett par exempel:

Samtidigt som stora delegationer flyger runt världen till olika miljökonferenser (i höst Paris) för att stoppa CO2-utsläppen vilka man (IPCC) anser har en förödande påverkan på den globala uppvärmningen (vilken dessutom tagit en paus de senaste 18 åren), så vräker man ut miljarder i subventioner och driftbidrag till den olönsamma vindkraften som förutom att den ödelägger den landsbygd som fortfarande finns kvar, släpper ut 3 gånger så mycket CO2 som kärnkraften (livsl.cykel enl. Vattenfall m.fl).

Som kronan på verket lägger man straffskatt på just kärnkraften, vilket innebär att enorma miljardbelopp som investerats för att tillsammans med vattenkraften ge en tryggad baskraft under lång tid framöver nu kastas över bord. Dessutom tar denna politik död på varje förnuftigt initiativ till att delta i utveckling av framtida tekniker som kan utnyttja utbränt kärnbränsle, torium eller fusionsteknik.

Dessutom har det politiska systemet kollapsat totalt. Den debatt som förekommer drivs på sandlådenivå och med i sandlådan finns tyvärr också större delen av journalistkåren. Viktigast av allt verkar vara att ha öppna hjärtan men stänga av hjärnverksamheten. Importen av tiggeriverksamhet och flykt/folkvandring har sopats under mattan tills situationen är ohållbar. Det lär finnas 60 miljoner som vill komma till väst på grund av krig, politiska strider och för att skaffa sig en bättre framtid. Krigen lär fortsätta och de 60 miljonerna lär öka och Sveriges andel av ansvarstagandet borde väl snart ligga på några miljoner invandrare per år med den politik som nu förs. Den i år beräknade kostnadsökningen på 77 miljarder kr lär inte kunna täckas genom ytterligare sänkning av pensionerna till fattigpensionärerna som deltagit i byggandet av landets välfärd. Södermalmsfolkets festande i Globengalor borde snarast styras om till mottagningscentrum för flyktingar i Globen med tältlägerfilialer på Mariatorget, Medborgarplatsen, Åsötorget m.fl. centralt belägna platser, på bekvämt gång och cykelavstånd för invånarnas på Södermalm benägna insatser.

I det läge Sverige befinner sig sedan flera år tillbaka med inkompetenta ledare borde folket få mera makt (nyval/folkomröstningar) tills vi har politiska ledare som har kunskap, sunt förnuft och resning nog att se till Sveriges bästa, inklusive rimlig flyktingmottagning och inte enbart sneglar på sin egen sits genom politiskt trixande och med karteller för att utesluta obekväma åsiktströmningar.