Opinion

Sverige kan inte ta ensamt ansvar

Tomas Eneroth (S) Monica Haider (S) ,
Alla länder inom EU ska ta sitt ansvar skriver Tomas Eneroth (S) och Monica Haider (S).
Foto:Markus Schreiber
Alla länder inom EU ska ta sitt ansvar skriver Tomas Eneroth (S) och Monica Haider (S).

FN beräknar att det är över 60 miljoner människor på flykt i världen. Strax över 2 miljoner av dessa söker sin tillflykt till EU. EU har 500 miljoner invånare och borde kunna ge skydd åt väsentligt fler än idag.

Sverige har gjort en enorm insats och har under de senaste åren tagit emot överlägset flest asylsökande per capita i EU, samtidigt som vi också bidragit internationellt med såväl bistånd som fredsbevarande insatser. Vi ska vara stolta över vårt lands stora humanitära insats. Många internationella organisationer har också berömt vårt engagemang. Då många andra länder backade klev Sverige fram och tog sitt ansvar.

Mer än 160 000 personer sökte skydd i Sverige förra året, en omfattning som ingen myndighet klarade att förutse. Med ett mottagande på över 10 000 personer i veckan periodvis sattes både asylsystemet och landets kommuner under stor press. Handläggare på Migrationsverket, socialsekreterare, lärare, sjukvårdspersonal och många fler gjorde otroligt starka insatser för att kunna ge skydd och stöd, men vittnade samtidigt om att det i längden inte var hållbart med ett så stort mottagande.

Därför agerade också regeringen. Först och främst genom att ställa krav på alla landets kommuner att ta sitt ansvar - det är inte rimligt att kommuner i landsbygd tar ett oproportionerligt stort ansvar för hela landets mottagande. Därefter ställde regeringen motsvarande krav på EU - att alla länder ska ta sitt ansvar. Det är en process som pågår, och innebär att en del flyktingar nu också omfördelas inom EU. Men i brist på snabbt agerande av EU fick regeringen också införa skarpare, tillfälliga åtgärder i syfte att få asylsökande att också söka sig till andra EU-länder. Åtgärder som vi nu ser har gett resultat.

Sverige följer internationella konventioner och säkrar asylrätten, men kommer under de kommande tre åren anpassa regelverket så att det inte är generösare än övriga EU-länder. Förslagen driver vi inte igenom med lätt hjärta. Men när omvärlden inte tar sitt ansvar kan inte Sverige ensamt göra det - därför har vi ställt oss bakom regeringens tillfälliga lagstiftning. Men precis som regeringen, kommer vi också att göra allt vi kan för att såväl EU som övriga världen tar sitt ansvar och för att vi ska kunna ersätta den tillfälliga lagstiftningen med en mer generös flyktingpolitik.

I närtid väntar en otrolig utmaning i att välkomna alla de 250 000 som kommit till Sverige under senaste två åren in i vårt samhälle. För att det ska underlättas stärks nu bland annat kommunernas och landstingens ekonomi permanent med över 10 miljarder årligen. Folkrörelse, kyrkor och föreningsliv får också extra resurser för att fortsätta sitt starka engagemang. På arbetsmarknaden görs viktiga insatser för att underlätta snabb etablering i jobb, inte minst genom de så kallade snabbspåren. Om vi klarar etableringen väl stärks hela Sverige - precis som fallet var när över 100 000 människor från Bosnien, Kroatien och Serbien fick en fristad och möjligheter till etablering i vårt land. Hur hade vi klarat oss utan dem? Sverige blev starkare, inte svagare!

Den svenska modellen bygger på att vi håller ihop och samverkar vid stora samhällsutmaningar. Genom att prioritera insatser till välfärden före skattesänkningar stärker vi vår gemensamma förmåga att ge dem som flytt från krig och terror en fristad i Sverige. Vi tar nu ansvar för att skapa ordning och reda i asylmottagandet, vi ger förutsättningar för att alla landets kommuner ska kunna ta sitt ansvar för mottagandet, och vi agerar för att vända en kris till en långsiktig möjlighet.