Opinion

Tanten med väskan är inte aktuell

Eva Johansson ,

Jag vill inte att vi reser en staty som vi om några år kanske får ångra.

Frågan om att upprätta ett offentligt konstverk som skildrar Hans Runessons berömda fotografi av tanten med väskan har debatterats flitigt under vintern.

Många synpunkter för och emot statyns varande eller icke varande har dryftats. Som ny ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Växjö kommun är jag förstås lyhörd för opinionen. I mitt uppdrag ingår också att ibland behöva fatta beslut som inte faller alla i smaken.

Hans Runessons bild är stark och laddad, en ögonblicksbild som skapar känslor kring ständigt aktuella teman i vår samtid. Tagen ur sitt sammanhang tror jag dock att mycket av dess laddning går förlorad.

Växjö kommun ska med stark röst värna det fria ordet. Det är en grundpelare för vår demokrati och försvarandet av mänskliga rättigheter. Jag anser att det i den tanken också är viktigt att möta oliktänkande med ord och samtal, inte med tillhyggen. I det sammanhanget anser jag således inte att en staty som skildrar tanten med väskan är lämplig att uppföra i Växjö. Jag vill inte att vi reser en staty som vi om några år kanske får ångra.

Därmed kan jag meddela att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, torsdagen den 12 februari fattade beslut om att det i dagsläget inte är aktuellt att uppföra en staty av tanten med väskan.