Opinion

Tomma kyrkor kan tjäna som moskéer

Godhet är resultatet av personlig uppoffring ,
Signaturen "Godhet är resultatet av personlig uppoffring" menar att det inte behövs byggas en ny moské i Alvesta. Använd i stället en kyrka som plats.
Foto:Marcus Ericsson/TT
Signaturen "Godhet är resultatet av personlig uppoffring" menar att det inte behövs byggas en ny moské i Alvesta. Använd i stället en kyrka som plats.

De kristna samfunden i Sverige gjorde under advent och jul en gemensam satsning med julupproret - för en human migrationspolitik. Detta har flitigt debatterats och man har påmints om att redan filosofen Aristoteles påtalade, att "godhet är resultatet av personlig uppoffring".

Juluppropet handlar om politiska krav, vilket betyder att det är andra som skall stå för kostnaderna, medan Bibeln manar till personligt ansvar och betonar människokärlek utan gräns.

En betydande grupp muslimer i Alvesta kommun önskar nu skapa en moské som ett andligt och kulturellt centrum. Reaktioner på denna önskan kan läsas om i dagstidningarna. Muslimerna utgår ifrån att någon ny byggnation måste göras, men sanningen är ju att byggnader redan finns, som lätt kunde omskapas till det ändamål som nu verkligen behövs.

"Hagia Sofia", den bysantinska arkitekturens mästerverk i Istanbul, byggdes på 500-talet ursprungligen som en kristen kyrka, så vacker att den betraktades som "ej skapad av människohand", men är nu omvandlad till moské. Exemplen på kyrkor som genom århundraden och i nutid, omvandlats till moskéer eller tagits i bruk för andra ändamål, är väldigt många.  När sådant också fortsatt kommer att behöva ske, så vet vi dock att Gud är större än en byggnad.

Svenska kyrkan brottas med minskande medlemstal och har alltför många kyrkolokaler, som drar ofantligt stora kostnader i drift och underhåll. De minskade medlemsskarorna orkar inte med detta, vilket medför fortsatta medlemsutträden. Detta bör vara en viktig fråga i årets kyrkoval. Kravet måste vara att kyrkoavgiften används klokt och inte eldas upp för värme i gapande tomma eller ofta glest besatta kyrkolokaler.

I Alvesta kommun finns alltför många kyrkor, som de tunga kostnaderna ofrånkomligen bestämmer framtiden för. I kommunen finns ett par väldigt stora s å kallade tegnérlador, som är anpassade för helt andra förhållanden än vad som nu gäller på alltmer avfolkad landsbygd. Dessa lokaler skulle kunna tjäna som moskéer. Därmed skulle svåra ekonomiska problem för Svenska kyrkan inom kommunen lösas, och det ökande antalet muslimer skulle kunna få behövliga rum för sina andliga och kulturella verksamheter. Gudstjänstlivet inom Svenska kyrkan skulle kanske därigenom också främjas, genom att flera sökte sig till de många tomma platserna i alla de andra kyrkorna som finns inom Alvesta kommun. Intentionen i kyrkornas Julupprop skulle härigenom infrias. Ärligheten kräver nu, att fromma ord blir till handling.