Opinion

Växjö tar ansvar för framtidsutmaningar

Oliver Rosengren (M) ,

I Växjö tar vi ansvar för socialtjänstens utmaningar också i tuffa tider. Vision efterfrågar (SMP, 2/6) lokala initiativ och satsningar på personalen. Vi är redan en förebild för detta, men Växjö kan mer.

Runt om i Sverige är socialtjänsten hårt ansatt. Tack vare ansvarsfullt ledarskap och god beredskap har det inte slagit till i Växjö med samma kraft. För att undvika att den nationella trenden lämnar avtryck i Växjö genomförs nu fler förebyggande åtgärder. En rad prioriteringar har gjorts på förvaltningen, för att möta ett ökat tryck på framför allt den sociala barn- och ungdomsvården. Också andra åtgärder behövs för att upprätthålla fullgod kvalitet och rättssäkerhet. För det tar vi ansvar.

I Växjö är personalsituationen bättre än i jämförbara kommuner. God personalkontinuitet och rekrytering möjliggör hög kvalitet. Vi vill tillvarata de erfarenheter som finns i socialtjänsten över tid, därför inleds ett samarbete med Linnéuniversitetet. Arbete och välfärd prövar möjligheten att göra likt AT-/ST-tjänster för läkarstudenter, fast i socialtjänsten för socialsekreterare och andra handläggare. Så lägger vi grunden för en stark socialtjänst över tid.

I höst besöker den nationella samordnaren för sociala barn och ungdomsvården Växjö. Vision lyfter i sin artikel en rad frågeställningar som jag har för avsikt att ta upp då. Jag för gärna ett eget samtal med Vision innan mötet. Generellt är personliga möten ett bättre forum för att framföra synpunkter än debattsidan på Smålandsposten.

Blågröna presenterade igår sin budget. Arbete och välfärd får resurstillskott och våra underskott från tidigare mandatperioder skrivs av. Nu kan vi i lugn och ro arbeta med att få en budget i balans och att fortsätta pressa tillbaka utanförskapet i Växjö.