Opinion

Växjölöftet ger vind i seglen för arbetslinjen

Birgitta Nilsson (C) ,
Birgitta Nilsson (C) ser nyanlända som ett välkommet tillskott på arbetsmarknaden.
Birgitta Nilsson (C) ser nyanlända som ett välkommet tillskott på arbetsmarknaden.

Många målar upp en bild av att regeringen står handfallen i flyktingfrågan. Visst ser Löfven ofta just lite handfallen ut i sitt uttryck och man kunde önskat sig en mycket tydligare landsfader i dessa tider. Självklart hade jag velat ha Annie Lööf i den rollen!

Jag tänker ändå inte använda flyktingfrågan som ett slagträ i debatten för en ny regering. Vi har gemensamt ansvar för de system som finns idag. Ett land som Sverige måste kunna klara av en väntad flyktingvåg, som är en följd det hemska krig i Syrien som pågått i flera år.

De som kommer hit är inte de där eller de andra. Det är människor av kött och blod som vi. Läkare, advokater, lärare med lång universitetsutbildning, ingenjörer, biomedicinska analytiker. Man ska inte homogenisera olika grupper i samhället, klumpa ihop dem och säga att de skapar kaos.

Jag har många gånger varit i kontakt med asylsökande på ett boende i Växjö. Verksamheten är synnerligen välordnad. Jag undervisar i svenska och samhällsorientering och intresset är mycket stort. När mina deltagare får sina uppehållstillstånd kommer de att kunna språket. Då kan de satsa hela sin etableringsperiod på att komma igång med sitt yrke, vilket borde ge dem en bra start.

Jag är glad att Centerpartiet klivit fram i integrationsfrågan och vågar stå för att hjälpa människor in i samhället, trots de utmaningar det innebär. Om 30 år kommer det att gå två yrkesverksamma på varje pensionär i Europa. Försörjningsbördan kommer därmed att ha fördubblats. Sverige räddas av sin höga invandring, anser ekonomer. Allt fler äldre gör att bristen på utbildade inom vård och omsorg blir väldigt stor. Många av oss Växjöbor kommer troligtvis att lägga våra liv i de nya invandrarnas händer på vår ålderdom.

Ser man de nyanlända som den resurs de verkligen är blir de en tillgång för samhället. En av dessa är den nyanlände kille jag träffade nyligen. Han har haft uppehållstillstånd i 18 månader och arbetar redan som sjuksköterska. Han var nybliven pappa till sitt efterlängtade första barn, jobbade 120 procent som sjuksköterska inom äldreomsorgen på två orter i var sin ände av länet, och läste svenska på grundskolenivå. En sådan kille tänker vi inte ens på som flykting när vi möter honom i hans yrkesroll.

Många av de som kommer hit etablerar sig mycket väl i samhället och vi har behov av dem. Det råder en allvarlig kompetensbrist på arbetsmarknaden. Yrkeslärare inom svets och industri berättar hur välkomna deras nyanlända deltagare är på arbetsmarknaden. Yrkesskolan på gamla Fläktenområdet i Växjö pumpar ut kompetens som efterfrågas direkt. Det är en sådan utveckling vi behöver. Den som sätter sin fot på universitetsområdet ser många av våra invandrade medmänniskor där. De nyanlända fyller luckor på arbetsmarknaden i och med att de snabbutbildas in i yrken där de behövs.

Växjölöftet mellan kommun, Arbetsförmedling, arbetsgivare och Växjöbor har lagts fram. Det ger vind i seglen för en ny förbättrad arbetslinje i kommunen där arbete och vuxenutbildning går hand i hand. Detta ligger i linje med de inspel Centerpartiet gjort i det kommunala arbetet. Samarbete med näringslivet och ökat fokus på vuxenutbildning är en inriktning som Blågröna Växjö vill se!