Hembygden i Älmeboda har alltid engagerat Johan

Grattis Artikeln publicerades
Johan Karlson från Älmeboda har alltid engagerat sig för sin hembygd och för landsbygden. Han är utbildad lantbruksekonom och arbetar med lantbruksfrågor på länsstyrelsen i Växjö.
Foto:Marion Jonsson
Johan Karlson från Älmeboda har alltid engagerat sig för sin hembygd och för landsbygden. Han är utbildad lantbruksekonom och arbetar med lantbruksfrågor på länsstyrelsen i Växjö.

Ända sedan barnaåren har Johan Karlsons hjärta klappat varmt för landsbygden. Han bor på en gård utanför Älmeboda och arbetar på länsstyrelsen som handläggare av företagsstöd för olika projekt ute hos företagen på landsbygden i länet.

Johan Karlson är uppvuxen i Brunsmåla utanför Älmeboda där han har tillbringat den största delen av sitt liv med undantag för några studieår vid universitetet i Uppsala där han utbildade sig till lantbruksekonom. På länsstyrelsen i Växjö arbetar han på lantbruksenheten med att handlägga företagsstöd inom lantbruket.

– Ofta handlar det om företagsstöd på landsbygden, men även andra typer av stöd som bidrag till exempelvis biogasanläggningar och anläggningar av våtmarker för kväverening, berättar Johan Karlsson.

I den lite mindre skalan handlägger han stöd till företagare som investerar för att bredda sin produktion och finna andra inriktningar och affärsidéer som kan ge nya inkomster.

– Det är en styrka för länet att ha en riktigt professionell lantbrukarkår som skapar lönsamhet i sina företag, menar Johan.

Han arbetar med både stora och små företag på landsbygden i Kronobergs län.

– De små företagen spelar också en stor roll och det känns häftigt att följa med i deras utveckling, fortsätter han. Helst skulle Johan i större utsträckning vilja besöka de olika företagen som han handlägger stöd till, men hans arbete pågår huvudsakligen bakom skrivbordet på länsstyrelsen i Växjö.

Barndomen och uppväxten i Brunsmåla har präglat honom starkt. Han driver själv vidare gården som är en skogsgård med betesmark till. Betesmarken är utarrenderad till brodern som föder upp köttdjur. Åkermarken är också utarrenderad.

Gården är hans mors föräldrahem och den har tillsammans med bygden starkt engagerat honom sedan barndomen. Under skoltiden på högstadiet skrev han en uppsats om ett sjösänkningsföretag på 1860-talet av Viresjön.

Som vuxen i samarbete med länsstyrelsen har han medarbetat i en kartläggning av Brunsmåla by i Älmeboda socken och hur man i byn under 1800-talet satsade på att tillverka klockor. Hela tiden sedan barnaåren och i ungdomen har han engagerat sig stark för landsbygdens livskraft och utvecklingsmöjligheter.

– Som ung demonstrerade jag tillsammans med andra mjölkbönder mot mjölkpriserna vid dåvarande gamla mejeriet i Växjö, minns Johan, som samtidigt tycker att det är svårt att förstå logiken i det nu.

Med engagemanget för hembygden har han också ett stort intresse för politik. Johan sitter med som ledamot för centern i kommunfullmäktige och i socialnämnden. Dessutom är han ledamot av kyrkorådet i Tingsås pastorat.

Med en gård att sköta vid sidan om sitt arbete på länsstyrelsen finns det inte så mycket tid över för Johan att ägna sig åt andra fritidssysslor vid sidan om. Hans lediga tid ägnar han huvudsakligen åt att sköta gården hemmavid.

Fakta

Johan Karlson

Fyller år: Den 16 september.

Familj: Ensamstående.

Yrke: Handläggare på länsstyrelsen.

Bor: I Brunsmåla, utanför Älmeboda.

Fritidsintressen: Gården, politiken och hembygden. Sedan hinner jag inte med så mycket mer.

Firar födelsedagen: Tillsammans med familj och vänner.

Visa mer...