Vipers jagar segermed nya metoder

Upp och ner, ner och upp.Frågan efter SSL-uppehållet är ganska given: var har vi egentligen Växjö Vipers?
växjö • Publicerad 8 november 2016