Enkätsvar hjälper centrumutveckling

Tingsrydsborna och ortens besökare får delta när det kommer till den framtida centrumutvecklingen. Med hjälp av en enkät får alla ge sin synpunkt på kommande förändringar.
Tingsryd • Publicerad 24 juli 2019
Foto: Natalie Södlund