Kulturlämningar skadas vid avverkningar – uppmaningen till markägare: ”Röj upp vid torpargrunden”

Torpinventeringen gör att bygdens historia bevaras, menar Roger Söderling från Älmeboda hembygdsförening. Nu återstår arbetet med att synliggöra den nya informationen.
Älmeboda • Publicerad 12 april 2021
Foto: Emelie Hallberg