Låneskulden har nästan dubblats de senaste åtta åren

Tingsryds kommun har gjort många tunga satsningar sedan år 2007 och i dag har kommunen mer än en miljard i skulder. Nu pågår spararbete för att skulden inte ska öka ytterligare.
Tingsryd • Publicerad 14 september 2015