Ledningen för Rosenhill granskas igen

Efter att tillståndet dragits in för vårdboendet Rosenhill i Rävemåla granskar nu IVO lämpligheten hos ägare och ledning.
Prövningen gäller tre boenden som ingår i samma koncern, bland annat ett i Linneryd.
Rävemåla • Publicerad 4 mars 2020