Stenar i Mieån ska få arter att återvända

Genom att lägga tillbaka sten och hälla ut grus i Mieån ska man bromsa upp vattenflödet och skapa platser där öring kan leka.
Det ska i slutändan hjälpa naturlivet i Mieån på flera sätt.
Hakafors • Publicerad 7 oktober 2019
Foto: Erik Ericson