Världen rustar för fler skyfall - så långt har Tingsryds kommun kommit
Allt mer regn faller varje år. I Tingsryds svämmades flera källare över i samband med ett skyfall i juni.
Vi frågade kommunen hur förberedda de är för kommande skyfall.
– Vi är inte i framkant, men absolut inte längst bak heller, säger Jonas Weidenmark, teknisk chef och tillförordnad VA-chef på Tingsryds kommunen.