TT-Ekonomi

Allt fler hamnar hos Kronofogden

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Trots högkonjunktur och låg arbetslöshet hamnar allt fler obetalda räkningar hos Kronofogden. Under första halvåret fick myndigheten in 587 000 krav på obetalda skulder - en ökning med 12,7 procent jämfört med samma period 2017.(TT)

Ökningen sker i alla åldersgrupper och bland båda könen, även om tre grupper utmärker sig:

Unga vuxna (18-25 år), yngre medelålders samt pensionärer.

– Vi har tidigare sett en nedåtgående trend men det vi ser nu är att ansökningarna från de stora inkassobolagen ökar. Om det är något som hänt i samhället eller om bolagen blivit mera aggressiva i sin marknadsföring får vi ha osagt, utan titta närmare på, säger Andrea Gleerup, enhetschef på Kronofogden, till TT.

Kraftig ökning

Knappt 273 000 personer hade heller inte betalat sina räkningar i tid, en ökning med 10,2 procent. De dystra siffrorna är högst anmärkningsvärda, menar Kronofogden utifrån nuvarande gynnsamma ekonomiska läge med bland annat låg arbetslöshet.

Samtidigt ser man i statistiken att till exempel när det gäller skulder i form av vårdavgifter till landstingen fanns cirka 65 procent redan i Kronofogdens register.

På skulder som hamnar hos Kronofogden läggs dessutom avgifter på totalt 860 kronor på, vilket är extra olyckligt, påpekar Andrea Gleerup.

– Det drabbar människor som redan är i en utsatt situation och som därmed får extrautgifter vilket inte är bra för samhället.

E-handel påverkar

Landstingen står visserligen för den största delen av den totala ökningen, totalt cirka 28 procent. Men samtidigt märks också en tydlig trend kopplad till e-handel, framförallt bland yngre människor.

– Det är alldeles för lätt att ta krediter i dag. Det är mycket pengar man aldrig ser i dag och det kan vara lätt att förköpa sig och när man sedan drabbas av någon annan kostnad så kan du inte betala den där fakturan, säger Andrea Gleerup.