Nyheter

Ängsliga hushåll fortsätter spara

Amorteringskrav, låg sparränta och fluktuerande börs - hushållen ser inte längre lika positivt på sparande längre. Ändå fortsätter svenskarna att spara mer pengar än de kanske egentligen vill, enligt en analys av SBAB.(TT)
Publicerad 9 september 2016
””

Oro för framtiden

Svenskarna är duktiga på att spara - trots låga eller obefintliga räntor. Och många gånger hamnar pengarna på banken. Nettoinsättningarna på traditionella bankkonton uppgick till 71 miljarder kronor under årets andra kvartal, visar SCB:s senaste Sparbarometer.

I dag sparar åtta av tio hushåll, jämfört med bara sex av tio för tio år sedan. Efter att ha analyserat Konjunkturinstitutets senaste undersökning om 1 500 svenska hushålls syn på den egna ekonomin, förväntningar och sparande drar SBAB:s chefsekonom nu slutsatsen att oro för framtiden och en försiktighetsprincip verkar i hög grad ligga bakom den rådande sparivern. För om sparande tidigare handlade om avkastning, verkar nu snarare ängslighet inför framtiden ligga till grund.

Behöver en buffert

Allt från tillfälliga anställningar till risk för arbetslöshet och farhågor om en kommande skraltig pension ligger till grund för beteendet, tror Borg.

””
””

Med tanke på hushållens skuldsättning är behovet av en buffert större, menar Swedbanks privatekonom Arturo Arques.

””
””

Utgå från situation

Minst två månadslöner bör alla försöka spara ihop till om det går, enligt Arques.

””

Amortering är också ett sätt att spara. Men det faktum att det är idag råder amorteringskrav för nytagna bolån verkar inte ha dämpat sparandet på annat håll, om man frågar SBAB:s chefsekonom Tor Borg.

””

TT