Nyheter

Brister i landets vanligaste försäkring

Flera försäkringsbolag kommer att bli fortsatt granskade av Konsumentverket sedan myndigheten hittat flera brister och otydligheter i deras bil- och motorförsäkringar.(TT)
Publicerad 12 juni 2018

Omkring fem miljoner svenska personbilar är försäkrade och det är inte bara den vanligaste sakförsäkringen utan också den som leder till flest utbetalningar från försäkringsbolagen. Konsumentverket har under våren granskat tolv bilförsäkringar och hittat flera brister, oklarheter och lagstridiga villkor.

Långa avtal

Det handlar bland annat om skrivningar i de ofta väldigt långa avtalen som kan misstolkas. Vad ingår och vad ingår inte och vid vilka situationer? Behövs tilläggsförsäkringar eller betalar bilägaren i onödan för tillägg som inte behövs? Enligt Konsumentverket är det också vanligt att bolagen blandar förköpsinformation med reklam vilket inte är tillåtet.

””

Strider mot lagen

Myndigheten har också hittat villkor som kan vara lagstridiga. Det kan till exempel handla om att en polisanmälan måste göras på en viss ort, trots att de flesta i dag anmäler via nätet. Det finns felaktigheter som rör Allmänna reklamationsnämnden och försäkringstagarens rätt att välja juridiskt ombud vid en tvist.

Konsumentverket pekar inte ut någon försäkring som sämre eller bättre än andra.

””

TT