Nyheter

Dansk ränta i botten

Räntorna på danska statsobligationer faller sedan landets centralbank överraskande meddelat att den ställer in ett planerat obligationslån på 75 miljarder danska kronor. Åtgärden syftar till att stabilisera den danska kronkursen.(TT)
Publicerad 2 februari 2015

Räntorna på danska statsobligationer faller sedan landets centralbank överraskande meddelat att den ställer in ett planerat obligationslån på 75 miljarder danska kronor. Åtgärden syftar till att stabilisera den danska kronkursen.

Räntan på en tioårig dansk obligation ligger efter beskedet på 0,22 procent, medan obligationer med kortare löptider har negativ ränta.

Analytiker varnar för att investerare kan överge den danska obligationsmarknaden om volymen på utestående obligationer blir för liten. Det väntas leda till ökad efterfrågan på andra länders statsobligationer eller danska företagsobligationer.

Danmarks styrränta ligger på -0,50 procent efter en serie sänkningar som syftar till att hålla den danska kronan kvar på en fastställd valutakorridor gentemot euron.

TT