Nyheter

EKN: Minskad risk göra affärer med Ryssland

Sveriges export till Ryssland har ökat under flera år. Exportkreditnämnden bedömer att risken för att göra affärer med Ryssland har minskat. - Ryska staten står ganska stark trots sanktionerna, säger Martin Sturinge på EKN.(TT)
Publicerad 4 mars 2019

Statliga Exportkreditnämnden (EKN) hjälper svenska exportföretag, genom att försäkra risken för utebliven betalning. Ländernas kreditvärdighet rankas från 0 till 7, där 0 är lägst risk.

Ryssland nedgraderades från 3 till 4 efter oljeprisfallet och de internationella sanktionerna som följde på annekteringen av Krim 2014. Nu uppgraderar EKN Ryssland till 3 igen, trots att övriga OECD väljer att ligga kvar på 4.

””

Starka statsfinanser

Ryssland har starka statsfinanser, förklarar han och räknar upp en rad faktorer som påverkat bedömningen: Ett ryskt budgetöverskott på 1,6 procent, en låg utlandsskuld, ett bytesbalansöverskott på 6 procent av BNP och en stor valutareserv.

””

Uppgraderingen av Rysslands kreditvärdighet sammanfaller med avslöjanden om svenska bankers inblandning i penningtvätt med koppling till ryska intressen, men det är inget som har vägts in i besluten.

””

Korruption ett problem

Han medger att korruption och byråkrati är problem för den som vill göra affärer i Ryssland men att den sammanvägda bedömningen ändå lett till en uppgradering.

Ryssland är Sveriges 15:e största exportland och det femte största exportlandet när det gäller EKN:s exportgarantier.

Sveriges export till Ryssland föll kraftigt efter sanktionerna och oljeprisfallet, från 22 miljarder 2014 till 14,7 miljarder året därpå. Men exporten ökar igen och var 2017 uppe i 18,7 miljarder kronor.

TT